Hem

S Y L V I A  C A R L S D O T T E R


barnrättsstrateg, föreläsare barnkonventionen

Engagemang, Kompetens,

 Kvalité

Utbildningar Barnkonventionen

Grundutbildning Barnkonventionen

Grundutbildning barnkonventionen

3,5 timmar + uppsamling nyanställda grund

Barnkonvnetionen steg 2 fördjupning delaktighet & inflytande

Barnkonventionen steg 2 fokus delaktighet & inflytande

3,5 timmar

Barnrättstrateg-utbilning, digital,

ny start 27 september, 2024.

med fokus kultur/fritid, bibliotek, kulturskola, civilsamhälle.


Vill du ha info på pdf - skicka en intresseanmälan till info@sylviacarlsdotter.se


Utbildningsdagar kl. 9-15.30;

  • Dag 1: fredag 27 september
  • Dag 2: måndag 21 oktober
  • Dag 3: fredag 6 december
  • Dag 4: fredag 10 januari

- med vissa mellanliggande uppgifter, ca 14-16 timmar.

Mer info nedan

Intresseanmälan/anmälan: info@sylviacarlsdotter.se

Utbildningen ges också våren 2025, intresseanmälan öppen.

  


Barnrättsstrateg-utbildningar

Fyra digitala heldagar med visst mellanliggande arbete

Barnrättstrateg-

utbildning 

fokus Kultur/fritid,bibliotek, civilsamhälle

Öppen anmälan


s y l v i a   c a r l s d o t t e r  

Barnrättsstrateg och föreläsare inom barns rättigheter, konsult/barnrätts-expert på SKR/Sveriges kommuner och Regioner,  samt chef för Kulturskolan i Simrishamn där konkret barnrättsarbete förankrats under lång tid.

Kulturgarantin som startade 2005 och Sommarkulturskola 2016 är några exempel på pionjär- och utvecklingsarbeten som nu är fasta verksamheter. Sylvia har lång erfarenhet av arbete i verksamheter riktade till barn och unga i politisk styrd organisation, har gått rektorsutbildningen på Karlstad universitet och har tidigare också undervisat på högskolan i Kristianstad, bland annat inom pedagogiskt drama, ledarskap och kommunikation på lärar- och förskolelärare utbildningarna.

Sylvia har varit styrelseledamot i
Kulturskolerådet och arbetatmed ett nationellt perspektiv 2008-19.

Vice ordförande i regionstyrelsen för Rädda barnen i Skåne 2021-24, samt lokalföreningen Simrishamn 2019-24. Ingår i Kulturrådets sakkunnig-grupp/Kulturskola. Konsult/barnrätts-expert på Sveriges kommuner och Regioner/SKR.


Skräddarsyr föreläsningar och workshops för olika sammanhang och har också erfarenhet som moderator. Även uppdrag inom kommunikation, ledarskap och team-buildning. Sylvia är också sedan 2023 certifierad ledare inom Mindfulness/medveten närvaro.


S Y L V I A  C A R L S D O T T E R  A B     559372 8651

- Mitt mål som föreläsare är att höja kompetensen kring barns rättigheter
och förankra barnkonventionens barnsyn i verksamheter som berör barn
och unga. Efter passet vill jag att deltagarna bär med sig både kunskap
 inspiration och engagemang som sår frön till vidare metodiskt och konkret barnrättsarbete i verksamheten. För alla barns bästa!

                                                     - Sylvia Carlsdotter


Röster från åhörare...

"Din föreläsning var inspirerande, lärorik och viktig för vår målgrupp. Du lyckades väldigt väl med att göra en tydlig förankring och avstamp i barnkonventionen och samtidigt koppla det till de förutsättningar och villkor som enskilda filmpedagoger möter i sitt vardagliga arbete. Alla deltagare fick med sig verktyg för att utveckla ett delaktighetsperspektiv i sitt arbete (även jag) samt inspiration för att som enskild filmpedagog kunna påverka och i större utsträckning arbeta med barn och ungas delaktighet. Stort tack för det."


Linda Lindgren 

Filmkonsulent, barn och unga, Region Stockholm


"Underbar föreläsare. Personalen på vår förskola upplevde en inspirerande och lärorik förmiddag där Sylvia, mycket kunnig, utbildade oss inom barnkonventionen. Sylvia har en förmåga att förmedla kunskap levande och lättförståeligt. Inspirerande! Rekommenderas varmt."


Benita Thorsen, Fridhem förskola, Rörum

"Jag vill jag tacka dig för en synnerligen väl genomförd fm med Boråsregionens kulturskolor. Du öppnande nya perspektiv på ämnet, drog det närmare oss som individer. Styvt gjort!"

Torbjörn Stockenborn
Enhetschef Kultur, Marks kommun
"Norsk kulturskoleråd har i en fireårsperiode jobbet med tematikken inkludering, flyktninger og utenforskap. En del av denne satsingen har vært at 10 nordiske skoler har vært med i prosjektet «Kulturskolen som inkluderende arena i lokalsamfunnet» - KIL - finansiert av Nordisk Ministerråd. Prosjektet er avsluttet, men skal ha en oppsummerende samling i Oslo i april 2020.

I dette prosjektet har vi hatt med kommuner og kulturskoler som har vært håndplukket og representert ved sine ledere og kulturskoleeiere. Et naturlig valg i dette var Simrishamn kommune og Simrishamn kulturskole - og en kraft i hele det nordiske prosjektet har vært Sylvia Carlsdotter fra Simrishamn. Hennes bidrag inn i denne gruppen, hennes inspirerende foredrag og svært gode formidlingsegenskaper samt hennes gode innspill i de kreative prosessene underveis i prosjektet, har generert etterspørsel etter hennes kompetanse og kunnskap til mange kommuner og kulturskoler i Norge. Jeg har selv hatt gleden av å høre henne i mange sammenhenger – det gir nye perspektiver, bidrar til økt kunnskap og skaper inspirasjon for videre arbeid med det viktig inkluderingsarbeidet som vi prøver å fokusere og som Sylvia og Simrishamn er så inderlig gode ambassadører for.

Jeg vil veldig gjerne gi henne mine beste anbefalinger."

 

Vennlig hilsen

Ragnhild Skille, Norsk kulturskoleråd

"Ett viktigt ämne som förmedlas med stor kunnighet. Sylvia har en fantastisk förmåga att berätta, inspirera och engagera. Kan varmt rekommenderas!"


Ulrika Jörgensdotter,

process-ledare i Kulturskolorna

i Göteborgs stad
"Varmt tack för ditt besök hos oss! Du bjöd på en inspirerande dag med djup kunskap och genomarbetat förhållningsätt. Personalen var mycket nöjd och fick med sig värdefulla insikter att ta med i det dagliga arbetet såväl som i långsiktiga strategier i verksamheterna."


Elin Ahlström, chef/rektor,

Karlskoga Kulturskola"Det ligger en enorm utmaning i att väcka den enskilda individens engagemang, när man bjuder in en stor grupp lärare till en föreläsning om Barnkonventionen.

Sylvia Carlsdotter fångade oss alla från start, genom en perfekt avvägd balans mellan historisk orientering, viktiga förgrundsgestalter, beteendeförändringar och hur värderingar förskjutits över tid. Det låter kanske torrt, men i Sylvias sparsmakade urval och med roliga paralleller, blev budskapet levande, angeläget och lätt att ta till sig. Inga kompromisser med fakta, men extremt fokus på innehållet.

Dessutom är Sylvia ett energiknippe med enorm erfarenhet och som åhörare känner man sig genast trygg i att hon vet exakt vad hon pratar om!"

 

 Agneta Klingberg, Strängnäs Kulturskola

”Sylvia Carlsdotter lyckas som föreläsare kombinera smittande engagemang med genuin kunskap. Kunskap som genererats av mångårig erfarenhet vilket ger en klangbotten till föreläsningen som känns i rummet.”

 

Jalle Lorensson, ordförande Kulturskolerådet, Sverige - 2023"Alla var väldigt nöjda och peppade

på att fortsätta arbetet med att implementera barnkonventionen."


Helene Steinlein

Kulturchef och kulturskolechef

Båstad kommun