Uppdragsgivare urval
barn blicken Uppdragsgivare i urval
 • SKR, Sveriges kommuner och regioner (har samarbetsavtal)
 • Umeå kommun, bibliotek, kulturskola samt kulturnämnd
 • Landskrona kulturförvaltning, politiker samt ledningsgrupp och samtliga medarbetare
 • Svenska kulturfonden, Martin Wegelius -institutet/Finland
 • DUNK - de ungas musikförbund i Finland.
 • MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, steg 1 och 2 för delar samt föreläsning för samtliga medarbetare.
 • Dans i skolan- institutet


 • Studentlitteratur (uppdrag inom skola/förskola)
 • Riksfärdtjänst (via SKR)


 • Regional Kulturskola Västmanland
 • Kulturskolan Stockholm
 • Göteborgs kulturskola
 • Malmö Kulturskola


 • Tomelilla kommun; fullmäktige, samtliga lärare i grundskola


 • Filmkonsulenterna i Region Stockholm och Västra Götaland


 • Musik - och kulturskolor i Kristianstad, Lerum, Borås, Lund, Uppsala, Jönköping, Båstad, Mönsterås, Huddinge, mfl.


 • Region Skåne kulturnämnden ( i samarbete med Marie Karphammar)
 • Riksteatern Skåne, Scensommarträff för medlemmar samt Scenkonstdagar
 • Drömmarnas hus, Malmö Stadsteater, Teater Sagohuset


 • Statens Kulturråd, konferenser och dialogsamtal
 • Inspirationsföreläsning för Myndighetsgrupp med elva myndigheter, bl a Skolverket, riksantikvarieembetee, Barnombudsmannen, Filminstitutet, Myndigheten för tillgängliga medier mfl. Gruppen har uppdrag kring delaktighet och inflytande - Kulturrådet är sammankallande. 


 • Norsk Kulturråd och Norsk Kulturskoleråd


 • Kulturskolerådet Sverige, föreläsningar, moderator mm.


 • Umeå kulturförvaltning 
 • Rädda barnen Ystad, utbildnin för högstadie-lärare och fältassistenter


 • Malmö kommun, grundskolefotboll mot rasism
 • Örebro läns kulturskolor


  • Framtidens specialistläkare konferens och AT-läkare (SYLF) (kommunikation). Framröstad som en avde bäst talarna och bokades till två tillfällen till specialistläkarkonferensen i Malmö.
  • Skånenätverket för kulturskole-chefer


  • Psykiatrin, Malmö (för medarbetare;kommunikation/kreativitet)
  • Håller Barnrättstrateg-utbildningar för området kultur/fritid, bibliotek, kulturskola, civilsamhälle samt Förskola. Även riktade fördjupade utbildningar för chefer med fokus ledarskap och implementering av barnkonventionen.         Referens: Marie Lundin Karphammar, Barnrättsjurist SKR, Sveriges               kommuner och regioner.