Utbildningar


Innehåll och syfte:
Introduktion Barnkonventionen, historik och uppkomst.

Barnkonventionens innehåll och syfte.Barnsyn.

Vad innebär det att barnkonventionen blivit lag? Olika perspektiv på barnens bästa.
Fördjupning inom grundartiklarna och artikel 31. Diskrimineringsgrunderna. Diskussions-övningar med koppling till egna verksamhe och uppdrag. Nyansering av begreppet inflytande genom Shiers delaktighetsstege, olika perspektiv på ”barnets bästa”, vi pratar om ”heliga kor” och ”vuxengissningar”. Föreläsning blandat med gruppdiskussioner och film - en intensiv halvdag för att höja kompetensen inom barns rättigheter, förflytta perspektiv och så frön för framtiden.

Efter utbildningen ska deltagarna ha en grundläggande förståelse för hur Barnkonventionen uppkommit, kunskap om dess innehåll och syfte samt se kopplingar till sitt uppdrag och ha vissa praktiska verktyg till den egna verksamheten.


Praktiskt

Föreläsningen skräddarsys efter respektive verksamhet med relevanta exempel kopplatt illl uppdraget.
Föreläsning fysiskt på plats eller digitalt via Teams alt. Zoom.

Vid digitala föreläsningar behövs en person/värd som läser chatten parallellt med föreläsningen och sammanfattar emellanåt samt fördelar ut deltagare i diskussionsrum (om teams).
Ett ex av Barnkonventionen i kortformat/häfte per deltagare beställs (helst) i förhand på
www.unicef.se. (endast porto-kostnad) Alt. Laddas ner och skrivs ut innan utb.

Vid fysiska föreläsningar ingår foldern efter överenskommelse.
Intyg erhålles efter genomförd utbildning, namn fylls i på resp. skola.

Fakturering via elektronisk faktura.
Hålltider:
3 timmar + 30 min fikapaus.


Utbildningen kan också göras som heldag med extra workshop-del.


Ersättning
För offert, välkommen att kontakta via info@sylviacarlsdotter.se
För föreläsning på plats tillkommer reseersättning och vid behov logi. Faktureras. Innehar f- skatt.
Ser fram emot att höra av er i fortsatt dialog


Digital Uppsamling Nyanställda/och andra som missat del 1,

grund - för verksamheter som tidigare bokat utbildningar.

Barnkonventionen fokus kultur, fritid, civilsamhälle/Grundutbildning halvdag

fredag 22 mars kl. 9-12.30, 2024

tisdag 24 september kl.9-12.30, 2024


Utbildningen ges alltid i september varje år, vid behov även i feb/mars.

anmälan/intresseanm. till info@sylviacarlsdotter.se


Denna utbildning ges så att de nyanställda, eller någon som missade grundutbildningen tidigare  kan få samma utbildning som övriga i verksamheten. Den kommer att ges så länge behov finns, i september varje läsår.


Innehåll och syfte:

Introduktion Barnkonventionen, historik och uppkomst. Barnkonventionens
innehåll och syfte. Barnsyn. Vad innebär det att barnkonventionen blivit lag? Olika perspektiv på
barnens bästa. Fördjupning inom grundartiklarna och artikel 31. Diskrimineringsgrunderna.
Diskussions-övningar med koppling till egna verksamheten och Kulturskolans uppdrag. Nyansering av
begreppet elevinflytande genom Hearts modell kring delaktighet och inflytande, Shiers delaktighetsstege, olika perspektiv på ”barnets bästa”, vi
pratar om ”heliga kor” och ”vuxengissningar”. Föreläsning blandat med gruppdiskussioner och film. En
intensiv halvdag för att höja kompetensen inom barns rättigheter, förflytta perspektiv och så frön för
framtiden. Efter utbildningen ska deltagarna ha en grundläggande förståelse för hur
Barnkonventionen uppkommit, kunskap om dess innehåll och syfte samt se kopplingar till sitt uppdrag
och ha vissa praktiska verktyg till den egna verksamheten. Deltagarna kommer också att diskutera
med kollegor från hela landet.


Praktiskt

Föreläsning digitalt via Zoom. All info och länk kommer till ansvarig chef för att distribueras till deltagaren i god tid före utbildningen.
Barnkonventionen i kortformat/häfte per deltagare beställs i förhand på www.unicef.se.
(endast porto-kostnad) Alternativt laddas ner och skrivs ut innan utb.


Intyg erhålles efter genomförd utbildning. Fakturering via elektronisk faktura.


Anmälan
Till info(at)sylviacarlsdotter.se
Namn, yrkesroll, arbetsplats, e-postadress samt elektronisk faktura adress/kod.
Kostnad
480 kr + moms/nyanställd

De som var anställda då steg 1 genomfördes i verksamheten går utan kostnad.
Grundutbildning barnkonventionen

3 -3,5 timmar

Uppdragsutbildning 

Barnkonventionen Steg 2

Fokus delaktighet & inflytande

3-3,5 timmar eller heldag inkl.workshop

UppdragsutbildningInnehåll och syfte:

Kort repetition Barnkonventionen barnsyn och grundartiklarna.

Diskrimineringsgrunderna. Konkreta metoder för elevinflytande genom

Shiers delaktighetsstege. Hur kan delaktighet se ut i vardagen, i undervisningssituationer och vid arrangemang? Vad vem och hur? Tillgänglighet och tillhörighet på olika sätt. Den fysiska platsen. Att göra demokrati, vad behövs? Blick in i framtiden.

Föreläsning med inspirerande exempel på metoder, utmanande frågor och framgångsfaktorer blandat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. En intensiv halvdag för att höja kompetensen inom det konkreta vardagsnära arbetet med barns rättigheter. Nu tar vi steget vidare från teori till praktik och låter barnkonventionen bli en tydlig del av vardagen på Kulturskolan. Verktyg för att kunna göra kartläggning av sin Kulturskolas barnrättsarbete samt ta steg framåt.

Efter utbildningen ska deltagarna ha verktyg och metoder för att praktiskt kunna omsätta Barnkonventionen i den egna verksamheten. Se sin egen roll liksom arbetslagets och organisationens olika ansvar och möjligheter kopplat till barnrättsarbetet.


Praktiskt

Förkunskap för steg 2: en grundutbildning i barnkonventionen.

Vid föreläsning digitalt via Teams alt. Zoom behövs en person/värd som läser chatten parallellt med föreläsningen och sammanfattar emellanåt samt fördelar ut deltagare i diskussionsrum (om teams).

Visst material kring delaktighet och inflytande beställs till deltagarna (endast porto-kostnad) alt. Laddas ner och skrivs ut innan utb. Mer info i offert.

Intyg erhålles efter genomförd utbildning, namn fylls i på resp. skola.

Hålltider:

3 timmar + 30 min fikapaus.


Utbildningen kan också göras som heldag med extra workshop-del.


Ersättning

För offert, välkommen att kontakta mig via info@sylviacarlsdotter.se


För föreläsning på plats tillkommer reseersättning och vid behov logi. Faktureras.

Innehar f- skatt.

Ser fram emot att höra av er i fortsatt dialog


Barnrättstrateg-utbildning 

fokus Kultur/fritid,bibliotek, utbildning civilsamhälle

start 8 mars 2024 Öppen anmälan, kursdatum, se nedan


Utbildning för dig som vill få fördjupad kunskap inom Barnkonventionen

och utbilda dig till Barnrättsstrateg, med fokus kultur/fritid, bibliotek, 

kulturskola och civilsamhälle -  kanske för att vara en av de med extra

ansvar för att driva barnrättsarbete inom ditt område/på din arbetsplats.INNEHÅLL:

- grundutbildning inom Barnkonventionen (BK) med historik, barnsyn, syfte och innehåll.

- fördjupning inom delaktighet och inflytande, diskrimineringsgrunderna, metoder, material och

- modeller kopplat till grundartiklarna och artikel 31

- vad innebär det att Barnkonventionen nu är lag?

- fortlöpande omvärlds-och nuläge i barnrättsfrågor i Sverige

- kartläggning barnrättsarbete, hur kan en plan för det fortsatta barnrättsarbetet se ut?

- inspiration, erfarenhetsutbyte och lärdomar från kollegor runt om i Sverige

- grunderna i en barnkonsekvensanalys

- sätt att själv dela med av kunskap kring barnkonventionen

- möjlighet att bygga ett nätverk för framtiden

Upplägg och innehåll följer övriga barnrättstrateg-utbildningar men med fokus på och exempel från kultur, fritid, bibliotek, kulturskola och civilsamhälle.  


Gästföreläsare; Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR/Sveriges kommuner och regioner med flera.


Du får intyg efter utbildningen.  Utbildningen sker digitalt via Zoom.

Utbildningen är fyra heldagar med vissa mellanliggande uppgifter. Alla dagar kl 9-15.30.


DATUM 

Vill du ha info på pdf - skicka en intresseanmälan till info@sylviacarlsdotter.se

Kultur/Fritid, kulturskola, bibliotek, civilsamhälla

dagar;

 • Dag 1: fredag 8 mars
 • Dag 2: fredag 19 april
 • Dag 3: fredag 3 maj
 • Dag 4: måndag 27 maj


  ANMÄLAN eller för mer information:

  info@sylviacarlsdotter.se  med

  namn, kontaktuppgifter, faktureringsadress samt postadress.


  Bindande 30 dagar före kursstart. Vid sjukdom erbjuds plats på framtida alternativ parallell utbildning. Platsen kan också lämnas till annan deltagare.

  Begränsat antal platser.  KOSTNAD 3900 kr + moms, faktureras, elektronisk faktura eller annat önskat alternativ.  Barnrättstrateg-utbildning riktad till kultur -och fritidsområdet, civilsamhället (föreningsliv) kommer också att ges hösten 2024. Intresse-anmälan öppen, maila om du vill få datumen så snart de satts.